<blockquote id="qakca"></blockquote>
 • <table id="qakca"></table>

  SICK C4000安全光幕系列

   上一頁:sick C2000微型安全光幕 |   下一頁:SICK deTec4基本型安全光幕
  SICK C4000安全光幕系列
  描述:
  施克SICK安全光幕C4000系列   
  安全光幕用于操作點保護和出入口區域保護
  安全光幕用于手指和手的保護,定義的PSDL窗口可以阻止由越過或不足而引起的無意識循環。
  安全光幕利用消隱功能,可以識別出人和材料,進行通道保護。
  由發射器和接收器非接觸式保護系統組成。
  對于不同的類型,通過安全接口(如:intelliface)可集成或選擇不同的機器功能:重啟互鎖,外部設備監控,固定、浮動屏蔽,改變分辨率,單次雙次遮光啟動,旁路功能,用戶模式,等等。
  用于
  一: 機器人 
  二: 儲存于搬運技術
  三:塑料與橡膠工業
  四:成型機工具                        
  五:電子工業
  六:汽車與車輛制造
  七:附加的前屏(焊接保護)
  八:邏輯控制部件(UE-系列)
  九:防護等級為IP67的外殼

  c400002.jpg

  型號: 保護區域高度為300毫米                               訂貨號

  C40E-0303DB040, C40S-0303DA040                       1029023, 1029001 
  C40E-0301DB040, C40S-0301DA040                       1028989, 1028969 
  C40E-0303DA040, C40S-0303DA040                       1029002, 1029001 
  C40E-0301DA040, C40S-0301DA040                       1028970, 1028969 
  C40E-0303AN31,  C40S-0303AA310                       1027465, 1027464 
  C40E-0301BN310, C40S-0301AA310                       1027486, 1027440 
  C40E-0301AN310, C40S-0301AA310                       1027441, 1027440 
  C40E-0303AG300, C40S-0303AA300                       1027955, 1027933 
  C40E-0301BG300, C40S-0301AA300                       1027966, 1027922 
  C40E-0301AG300, C40S-0301AA300                       1027944, 1027922 
  C40E-0303CA020, C40S-0303CA020                       1026734, 1026733 
  C40E-0301CA020, C40S-0301CA020                       1022268, 1022267 
  C40E-0304DA010, C40S-0304DA010                       1018756, 1018755 
  C40E-0303DA010, C40S-0303DA010                       1018734, 1018733 
  C40E-0302DA010, C40S-0302DA010                       1018711, 1018710 
  C40E-0301DA010, C40S-0301DA010                       1018691, 1018690 
  C40E-0304CF010, C40S-0304CA010                       1022523, 1018657 
  C40E-0304CE010, C40S-0304CA010                       1022479, 1018657 
  C40E-0304CD010, C40S-0304CA010                       1022435, 1018657 
  C40E-0304CC010, C40S-0304CA010                       1022391, 1018657 
  C40E-0303CF010, C40S-0303CA010                       1022512, 1018635 
  C40E-0303CE010, C40S-0303CA010                       1022468, 1018635 
  C40E-0303CD010, C40S-0303CA010                       1022424, 1018635 
  C40E-0303CC010, C40S-0303CA010                       1022380, 1018635 
  C40E-0302CF010, C40S-0302CA010                       1022501, 1018613

  型號:保護區域為450毫米
  C40E-0403DB040, C40S-0403DA040                       1029024, 1029003 
  C40E-0401DB040, C40S-0401DA040                       1028990, 1028967 
  C40E-0403DA040, C40S-0403DA040                       1029004, 1029003 
  C40E-0401DA040, C40S-0401DA040                       1028968, 1028967 
  C40E-0403AN310, C40S-0403AA310                       1027467, 1027466 
  C40E-0401BN310, C40S-0401AA310                       1027487, 1027442 
  C40E-0401AN310, C40S-0401AA310                       1027443, 1027442 
  C40E-0403AG300, C40S-0403AA300                       1027956, 1027934 
  C40E-0401BG300, C40S-0401AA300                       1027967, 1027923 
  C40E-0401AG300, C40S-0401AA300                       1027945, 1027923 
  C40E-0403CA020, C40S-0403CA020                       1026736, 1026735 
  C40E-0401CA020, C40S-0401CA020                       1026738, 1026737 
  C40E-0404DA010, C40S-0404DA010                       1018758, 1018757 
  C40E-0403DA010, C40S-0403DA010                       1018736, 1018735 
  C40E-0402DA010, C40S-0402DA010                       1018713, 1018712 
  C40E-0401DA010, C40S-0401DA010                       1018350, 1018349 
  C40E-0404CF010, C40S-0404CA010                       1022524, 1018659 
  C40E-0404CE010, C40S-0404CA010                       1022480, 1018659 
  C40E-0404CD010, C40S-0404CA010                       1022436, 1018659 
  C40E-0404CC010, C40S-0404CA010                       1022392, 1018659 
  C40E-0403CF010, C40S-0403CA010                       1022513, 1018637 
  C40E-0403CE010, C40S-0403CA010                       1022469, 1018637 
  C40E-0403CD010, C40S-0403CA010                       1022425, 1018637 
  C40E-0403CC010, C40S-0403CA010                       1022381, 1018637 
  C40E-0402CF010, C40S-0402CA010                       1022502, 1018615
   
  型號:保護區域為600毫米
  C40E-0603DB040, C40S-0603DA040                       1029025, 1029005 
  C40E-0601DB040, C40S-0601DA040                       1028991, 1028971 
  C40E-0603DA040, C40S-0603DA040                       1029006, 1029005 
  C40E-0601DA040, C40S-0601DA040                       1028972, 1028971 
  C40E-0603AN310, C40S-0603AA310                       1027469, 1027468 
  C40E-0601BN310, C40S-0601AA310                       1027488, 1027444 
  C40E-0601AN310, C40S-0601AA310                       1027445, 1027444 
  C40E-0603AG300, C40S-0603AA300                       1027957, 1027935 
  C40E-0601BG300, C40S-0601AA300                       1027968, 1027924 
  C40E-0601AG300, C40S-0601AA300                       1027946, 1027924 
  C40E-0604DA010, C40S-0604DA010                       1018760, 1018759 
  C40E-0603DA010, C40S-0603DA010                       1018738, 1018737 
  C40E-0602DA010, C40S-0602DA010                       1018715, 1018714 
  C40E-0601DA010, C40S-0601DA010                       1018693, 1018692 
  C40E-0604CF010, C40S-0604CA010                       1022525, 1018661 
  C40E-0604CE010, C40S-0604CA010                       1022481, 1018661 
  C40E-0604CD010, C40S-0604CA010                       1022437, 1018661 
  C40E-0604CC010, C40S-0604CA010                       1022393, 1018661 
  C40E-0603CF010, C40S-0603CA010                       1022514, 1018639 
  C40E-0603CE010, C40S-0603CA010                       1022470, 1018639 
  C40E-0603CD010, C40S-0603CA010                       1022426, 1018639 
  C40E-0603CC010, C40S-0603CA010                       1022382, 1018639 
  C40E-0602CF010, C40S-0602CA010                       1022503, 1018617 
  C40E-0602CE010, C40S-0602CA010                       1022459, 1018617 
  C40E-0602CD010, C40S-0602CA010                       1022415, 1018617

  型號:保護區域為750毫米
   
  C40E-0703CK010, C40S-0703CP010                       1027101, 1027100 
  C40E-0704CP010, C40S-0704CP010                       1027125, 1027124 
  C40E-0703GK010, C40S-0703CD010                       1043220, 1041900 
  C40E-0703FK010, C40S-0703CD010                       1043155, 1041900 
  C40E-0704FP010, C40S-0704CD010                       1043171, 1043445 
  C40E-0703DB040, C40S-0703DA040                       1029026, 1029007 
  C40E-0701DB040, C40S-0701DA040                       1028992, 1028973 
  C40E-0703DA040, C40S-0703DA040                       1029008, 1029007 
  C40E-0701DA040, C40S-0701DA040                       1028974, 1028973 
  C40E-0703AN310, C40S-0703AA310                       1027471, 1027470 
  C40E-0701BN310, C40S-0701AA310                       1027489, 1027446 
  C40E-0701AN310, C40S-0701AA310                       1027447, 1027446 
  C40E-0703AG300, C40S-0703AA300                       1027958, 1027936 
  C40E-0701BG300, C40S-0701AA300                       1027969, 1027925 
  C40E-0701AG300, C40S-0701AA300                       1027947, 1027925 
  C40E-0704DA010, C40S-0704DA010                       1018763, 1018762 
  C40E-0703DA010, C40S-0703DA010                       1018740, 1018739 
  C40E-0702DA010, C40S-0702DA010                       1018717, 1018716 
  C40E-0701DA010, C40S-0701DA010                       1018695, 1018694 
  C40E-0704CF010, C40S-0704CA010                       1022438, 1018663 
  C40E-0704CC010, C40S-0704CA010                       1022394, 1018663 
  C40E-0703CF010, C40S-0703CA010                       1022515, 1018641 
  C40E-0703CE010, C40S-0703CA010                       1022471, 1018641 
  C40E-0703CD010, C40S-0703CA010                       1022427, 1018641 
  C40E-0703CC010, C40S-0703CA010                       1022383, 1018641 
  C40E-0702CF010, C40S-0702CA010                       1022504, 1018619 
  C40E-0702CE010, C40S-0702CA010                       1022460, 1018619 
  C40E-0702CD010, C40S-0702CA010                       1022416, 1018619 
  C40E-0702CC010, C40S-0702CA010                       1022372, 1018619 
  C40E-0701CF010, C40S-0701CA010                       1022493, 1018595 
  C40E-0701CE010, C40S-0701CA010                       1022449, 1018595 
  C40E-0701CD010, C40S-0701CA010                       1022405, 1018595 
  C40E-0701CC010, C40S-0701CA010                       1022361, 1018595 
  C40E-0704CA010, C40S-0704CA010                       1018664, 1018663 
  C40E-0703CA010, C40S-0703CA010                       1018642, 1018641 
  C40E-0702CA010, C40S-0702CA010                       1018620, 1018619 
  C40E-0701CA010, C40S-0701CA010                       1018596, 1018595 
  C40E-0703AH030, C40S-0703AA030                       1022225, 1022224 
  C40E-0701BH030, C40S-0701AA030                       1022243, 1022202 
  C40E-0701AH030, C40S-0701AA030                       1022203, 1022202 
  C40E-0704CB010, C40S-0704CA010                       1018818, 1018663 
  C40E-0703CB010, C40S-0703CA010                       1018806, 1018641 
  C40E-0702CB010, C40S-0702CA010                       1018795, 1018619 
  C40E-0701CB010, C40S-0701CA010                       1018784, 1018595 
  C40E-0704DB010, C40S-0704DA010                       1018863, 1018762 
  C40E-0703DB010, C40S-0703DA010                       1018852, 1018739 
  C40E-0702DB010, C40S-0702DA010                       1018841, 1018716 
  C40E-0701DB010, C40S-0701DA010                       1018830, 1018694
   
  型號:保護區域為900毫米
  C40E-0903CK010, C40S-0903CP010                       1027103, 1027102 
  C40E-0904CP010, C40S-0904CP010                       1027127, 1027126 
  C40E-0903GK010, C40S-0903CD010                       1043179, 1041901 
  C40E-0903FK010, C40S-0903CD010                       1043156, 1041901 
  C40E-0904FP010, C40S-0904CD010                       1043172, 1043446 
  C40E-0903DB040, C40S-0903DA040                       1029027, 1029009 
  C40E-0901DB040, C40S-0901DA040                       1028993, 1028975 
  C40E-0903DA040, C40S-0903DA040                       1029010, 1029009 
  C40E-0901DA040, C40S-0901DA040                       1028976, 1028975 
  C40E-0903AN310, C40S-0903AA310                       1027473, 1027472 
  C40E-0901BN310, C40S-0901AA310                       1027490, 1027448 
  C40E-0901AN310, C40S-0901AA310                       1027449, 1027448 
  C40E-0903AG300, C40S-0903AA300                       1027959, 1027937 
  C40E-0901BG300, C40S-0901AA300                       1027970, 1027926 
  C40E-0901AG300, C40S-0901AA300                       1027948, 1027926 
  C40E-0904DA010, C40S-0904DA010                       1018766, 1018765 
  C40E-0903DA010, C40S-0903DA010                       1018742, 1018741 
  C40E-0902DA010, C40S-0902DA010                       1018719, 1018718 
  C40E-0901DA010, C40S-0901DA010                       1018697, 1018696 
  C40E-0904CF010, C40S-0904CA010                       1022527, 1018665 
  C40E-0904CE010, C40S-0904CA010                       1022483, 1018665 
  C40E-0904CD010, C40S-0904CA010                       1022439, 1018665 
  C40E-0904CC010, C40S-0904CA010                       1022395, 1018665 
  C40E-0903CF010, C40S-0903CA010                       1022516, 1018643 
  C40E-0903CE010, C40S-0903CA010                       1022472, 1018643 
  C40E-0903CD010, C40S-0903CA010                       1022428, 1018643 
  C40E-0903CC010, C40S-0903CA010                       1022384, 1018643 
  C40E-0902CF010, C40S-0902CA010                       1022505, 1018621 
  C40E-0902CE010, C40S-0902CA010                       1022461, 1018621 
  C40E-0902CD010, C40S-0902CA010                       1022417, 1018621 
  C40E-0902CC010, C40S-0902CA010                       1022373, 1018621 
  C40E-0901CF010, C40S-0901CA010                       1022494, 1018597 
  C40E-0901CE010, C40S-0901CA010                       1022450, 1018597 
  C40E-0901CD010, C40S-0901CA010                       1022406, 1018597 
  C40E-0901CC010, C40S-0901CA010                       1022362, 1018597 
  C40E-0904CA010, C40S-0904CA010                       1018666, 1018665 
  C40E-0903CA010, C40S-0903CA010                       1018644, 1018643 
  C40E-0902CA010, C40S-0902CA010                       1018622, 1018621 
  C40E-0901CA010, C40S-0901CA010                       1018598, 1018597 
  C40E-0902CI010, C40S-0902CI010                       1023969, 1023968 
  C40E-0903AH030, C40S-0903AA030                       1022227, 1022226 
  C40E-0901BH030, C40S-0901AA030                       1022244, 1022204 
  C40E-0901AH030, C40S-0901AA030                       1022205, 1022204 
  C40E-0904CB010, C40S-0904CA010                       1018819, 1018665 
  C40E-0903CB010, C40S-0903CA010                       1018807, 1018643 
  C40E-0902CB010, C40S-0902CA010                       1018796, 1018621 
  C40E-0901CB010, C40S-0901CA010                       1018785, 1018597 
  C40E-0904DB010, C40S-0904DA010                       1018864, 1018765 
  C40E-0903DB010, C40S-0903DA010                       1018853, 1018741 
  C40E-0902DB010, C40S-0902DA010                       1018842, 1018718 
  C40E-0901DB010, C40S-0901DA010                       1018831, 1018696
   
  型號:保護區域為1050毫米
  C40E-1003CK010, C40S-1003CP010                       1027105, 1027104 
  C40E-1004CP010, C40S-1004CP010                       1027129, 1027128 
  C40E-1003GK010, C40S-1003CD010                       1043180, 1041902 
  C40E-1003FK010, C40S-1003CD010                       1043157, 1041902 
  C40E-1004FP010, C40S-1004CD010                       1043173, 1043447 
  C40E-1003DB040, C40S-1003DA040                       1029028, 1029011 
  C40E-1001DB040, C40S-1001DA040                       1028994, 1028977 
  C40E-1003DA040, C40S-1003DA040                       1029012, 1029011 
  C40E-1001DA040, C40S-1001DA040                       1028978, 1028977 
  C40E-1003AN310, C40S-1003AA310                       1027475, 1027474 
  C40E-1001BN310, C40S-1001AA310                       1027491, 1027450 
  C40E-1001AN310, C40S-1001AA310                       1027451, 1027450 
  C40E-1003AG300, C40S-1003AA300                       1027960, 1027938 
  C40E-1001BG300, C40S-1001AA300                       1027971, 1027927 
  C40E-1001AG300, C40S-1001AA300                       1027949, 1027927 
  C40E-1004DA010, C40S-1004DA010                       1018768, 1018767 
  C40E-1003DA010, C40S-1003DA010                       1018744, 1018743 
  C40E-1002DA010, C40S-1002DA010                       1018721, 1018720 
  C40E-1001DA010, C40S-1001DA010                       1018699, 1018698 
  C40E-1004CF010, C40S-1004CA010                       1022528, 1018667 
  C40E-1004CE010, C40S-1004CA010                       1022484, 1018667 
  C40E-1004CD010, C40S-1004CA010                       1022440, 1018667 
  C40E-1004CC010, C40S-1004CA010                       1022396, 1018667 
  C40E-1003CF010, C40S-1003CA010                       1022517, 1018645 
  C40E-1003CE010, C40S-1003CA010                       1022473, 1018645 
  C40E-1003CD010, C40S-1003CA010                       1022429, 1018645 
  C40E-1003CC010, C40S-1003CA010                       1022385, 1018645 
  C40E-1002CF010, C40S-1002CA010                       1022506, 1018623 
  C40E-1002CE010, C40S-1002CA010                       1022462, 1018623 
  C40E-1002CD010, C40S-1002CA010                       1022418, 1018623 
  C40E-1002CC010, C40S-1002CA010                       1022374, 1018623 
  C40E-1001CF010, C40S-1001CA010                       1022495, 1018599 
  C40E-1001CE010, C40S-1001CA010                       1022451, 1018599 
  C40E-1001CD010, C40S-1001CA010                       1022407, 1018599 
  C40E-1001CC010, C40S-1001CA010                       1022363, 1018599 
  C40E-1004CA010, C40S-1004CA010                       1018668, 1018667 
  C40E-1003CA010, C40S-1003CA010                       1018646, 1018645 
  C40E-1002CA010, C40S-1002CA010                       1018624, 1018623 
  C40E-1001CA010, C40S-1001CA010                       1018600, 1018599 
  C40E-1002CI010, C40S-1002CI010                       1024045, 1024044 
  C40E-1003AH030, C40S-1003AA030                       1022229, 1022228 
  C40E-1001BH030, C40S-1001AA030                       1022245, 1022206 
  C40E-1001AH030, C40S-1001AA030                       1022207, 1022206 
  C40E-1004CB010, C40S-1004CA010                       1018820, 1018667 
  C40E-1003CB010, C40S-1003CA010                       1018809, 1018645 
  C40E-1002CB010, C40S-1002CA010                       1018797, 1018623 
  C40E-1001CB010, C40S-1001CA010                       1018786, 1018599 
  C40E-1004DB010, C40S-1004DA010                       1018865, 1018767 
  C40E-1003DB010, C40S-1003DA010                       1018854, 1018743 
  C40E-1002DB010, C40S-1002DA010                       1018843, 1018720 
  C40E-1001DB010, C40S-1001DA010                       1018832, 1018698
   
  型號:保護區域為1200毫米
  C40E-1203CK010, C40S-1203CP010                       1027107, 1027106 
  C40E-1204CP010, C40S-1204CP010                       1027131, 1027130 
  C40E-1203GK010, C40S-1203CD010                       1043221, 1041903 
  C40E-1203FK010, C40S-1203CD010                       1043158, 1041903 
  C40E-1204FP010, C40S-1204CD010                       1043174, 1043448 
  C40E-1203DB040, C40S-1203DA040                       1029029, 1029013 
  C40E-1201DB040, C40S-1201DA040                       1028995, 1028979 
  C40E-1203DA040, C40S-1203DA040                       1029014, 1029013 
  C40E-1201DA040, C40S-1201DA040                       1028980, 1028979 
  C40E-1203AN310, C40S-1203AA310                       1027477, 1027476 
  C40E-1201BN310, C40S-1201AA310                       1027492, 1027452 
  C40E-1201AN310, C40S-1201AA310                       1027453, 1027452 
  C40E-1203AG300, C40S-1203AA300                       1027961, 1027939 
  C40E-1201BG300, C40S-1201AA300                       1027972, 1027928 
  C40E-1201AG300, C40S-1201AA300                       1027950, 1027928 
  C40E-1204DA010, C40S-1204DA010                       1018770, 1018769 
  C40E-1203DA010, C40S-1203DA010                       1018746, 1018745 
  C40E-1202DA010, C40S-1202DA010                       1018723, 1018722 
  C40E-1201DA010, C40S-1201DA010                       1018701, 1018700 
  C40E-1204CF010, C40S-1204CA010                       1022529, 1018669 
  C40E-1204CE010, C40S-1204CA010                       1022485, 1018669 
  C40E-1204CD010, C40S-1204CA010                       1022441, 1018669 
  C40E-1204CC010, C40S-1204CA010                       1022397, 1018669 
  C40E-1203CF010, C40S-1203CA010                       1022518, 1018647 
  C40E-1203CE010, C40S-1203CA010                       1022474, 1018647 
  C40E-1203CD010, C40S-1203CA010                       1022430, 1018647 
  C40E-1203CC010, C40S-1203CA010                       1022386, 1018647 
  C40E-1202CF010, C40S-1202CA010                       1022507, 1018625 
  C40E-1202CE010, C40S-1202CA010                       1022463, 1018625 
  C40E-1202CD010, C40S-1202CA010                       1022419, 1018625 
  C40E-1202CC010, C40S-1202CA010                       1022375, 1018625 
  C40E-1201CF010, C40S-1201CA010                       1022496, 1018601 
  C40E-1201CE010, C40S-1201CA010                       1022452, 1018601 
  C40E-1201CD010, C40S-1201CA010                       1022408, 1018601 
  C40E-1201CC010, C40S-1201CA010                       1022364, 1018601 
  C40E-1204CA010, C40S-1204CA010                       1018670, 1018669 
  C40E-1203CA010, C40S-1203CA010                       1018648, 1018647 
  C40E-1202CA010, C40S-1202CA010                       1018626, 1018625 
  C40E-1201CA010, C40S-1201CA010                       1018602, 1018601 
  C40E-1202CI010, C40S-1202CI010                       1024047, 1024046 
  C40E-1203AH030, C40S-1203AA030                       1022231, 1022230 
  C40E-1201BH030, C40S-1201AA030                       1022246, 1022208 
  C40E-1201AH030, C40S-1201AA030                       1022209, 1022208 
  C40E-1204CB010, C40S-1204CA010                       1018821, 1018669 
  C40E-1203CB010, C40S-1203CA010                       1018810, 1018647 
  C40E-1202CB010, C40S-1202CA010                       1018798, 1018625 
  C40E-1201CB010, C40S-1201CA010                       1018787, 1018601 
  C40E-1204DB010, C40S-1204DA010                       1018866, 1018769 
  C40E-1203DB010, C40S-1203DA010                       1018855, 1018745 
  C40E-1202DB010, C40S-1202DA010                       1018844, 1018722 
  C40E-1201DB010, C40S-1201DA010                       1018833, 1018700

  型號:保護區域為1350毫米
  C40E-1303CK010, C40S-1303CP010                       1027109, 1027108 
  C40E-1304CP010, C40S-1304CP010                       1027133, 1027132 
  C40E-1303GK010, C40S-1303CD010                       1043181, 1041904 
  C40E-1303FK010, C40S-1303CD010                       1043159, 1041904 
  C40E-1304FP010, C40S-1304CD010                       1043175, 1043449 
  C40E-1303DB040, C40S-1303DA040                       1029030, 1029015 
  C40E-1301DB040, C40S-1301DA040                       1028996, 1028981 
  C40E-1303DA040, C40S-1303DA040                       1029016, 1029015 
  C40E-1301DA040, C40S-1301DA040                       1028982, 1028981 
  C40E-1303AN310, C40S-1303AA310                       1027479, 1027478 
  C40E-1301BN310, C40S-1301AA310                       1027493, 1027454 
  C40E-1301AN310, C40S-1301AA310                       1027455, 1027454 
  C40E-1303AG300, C40S-1303AA300                       1027962, 1027940 
  C40E-1301BG300, C40S-1301AA300                       1027973, 1027929 
  C40E-1301AG300, C40S-1301AA300                       1027951, 1027929 
  C40E-1304DA010, C40S-1304DA010                       1018772, 1018771 
  C40E-1303DA010, C40S-1303DA010                       1018748, 1018747 
  C40E-1302DA010, C40S-1302DA010                       1018725, 1018724 
  C40E-1301DA010, C40S-1301DA010                       1018703, 1018702 
  C40E-1304CF010, C40S-1304CA010                       1022530, 1018671 
  C40E-1304CE010, C40S-1304CA010                       1022486, 1018671 
  C40E-1304CD010, C40S-1304CA010                       1022442, 1018671 
  C40E-1304CC010, C40S-1304CA010                       1022398, 1018671 
  C40E-1303CF010, C40S-1303CA010                       1022519, 1018649 
  C40E-1303CE010, C40S-1303CA010                       1022475, 1018649 
  C40E-1303CD010, C40S-1303CA010                       1022431, 1018649 
  C40E-1303CC010, C40S-1303CA010                       1022387, 1018649 
  C40E-1302CF010, C40S-1302CA010                       1022508, 1018627 
  C40E-1302CE010, C40S-1302CA010                       1022464, 1018627 
  C40E-1302CD010, C40S-1302CA010                       1022420, 1018627 
  C40E-1302CC010, C40S-1302CA010                       1022376, 1018627 
  C40E-1301CF010, C40S-1301CA010                       1022497, 1018603 
  C40E-1301CE010, C40S-1301CA010                       1022453, 1018603 
  C40E-1301CD010, C40S-1301CA010                       1022409, 1018603 
  C40E-1301CC010, C40S-1301CA010                       1022365, 1018603 
  C40E-1304CA010, C40S-1304CA010                       1018672, 1018671 
  C40E-1303CA010, C40S-1303CA010                       1018650, 1018649 
  C40E-1302CA010, C40S-1302CA010                       1018628, 1018627 
  C40E-1301CA010, C40S-1301CA010                       1018604, 1018603 
  C40E-1302CI010, C40S-1302CI010                       1024049, 1024048 
  C40E-1303AH030, C40S-1303AA030                       1022233, 1022232 
  C40E-1301BH030, C40S-1301AA030                       1022247, 1022210 
  C40E-1301AH030, C40S-1301AA030                       1022211, 1022210 
  C40E-1304CB010, C40S-1304CA010                       1018822, 1018671 
  C40E-1303CB010, C40S-1303CA010                       1018811, 1018649 
  C40E-1302CB010, C40S-1302CA010                       1018799, 1018627 
  C40E-1301CB010, C40S-1301CA010                       1018788, 1018603 
  C40E-1304DB010, C40S-1304DA010                       1018867, 1018771 
  C40E-1303DB010, C40S-1303DA010                       1018856, 1018747 
  C40E-1302DB010, C40S-1302DA010                       1018845, 1018724 
  C40E-1301DB010, C40S-1301DA010                       1018834, 1018702

  型號:保護區域為1500毫米
  C40E-1503CK010, C40S-1503CP010                       1027111, 1027110 
  C40E-1504CP010, C40S-1504CP010                       1027135, 1027134 
  C40E-1503GK010, C40S-1503CD010                       1043222, 1041905 
  C40E-1503FK010, C40S-1503CD010                       1043160, 1041905 
  C40E-1504FP010, C40S-1504CD010                       1043176, 1043450 
  C40E-1503DB040, C40S-1503DA040                       1029031, 1029017 
  C40E-1501DB040, C40S-1501DA040                       1028997, 1028983 
  C40E-1503DA040, C40S-1503DA040                       1029018, 1029017 
  C40E-1501DA040, C40S-1501DA040                       1028984, 1028983 
  C40E-1503AN310, C40S-1503AA310                       1027481, 1027480 
  C40E-1501BN31,  C40S-1501AA310                       1027494, 1027456 
  C40E-1501AN310, C40S-1501AA310                       1027457, 1027456 
  C40E-1503AG300, C40S-1503AA300                       1027963, 1027941 
  C40E-1501BG300, C40S-1501AA300                       1027974, 1027930 
  C40E-1501AG300, C40S-1501AA300                       1027952, 1027930 
  C40E-1504DA010, C40S-1504DA010                       1018774, 1018773 
  C40E-1503DA010, C40S-1503DA010                       1018750, 1018749 
  C40E-1502DA010, C40S-1502DA010                       1018727, 1018726 
  C40E-1501DA010, C40S-1501DA010                       1018705, 1018704 
  C40E-1504CF010, C40S-1504CA010                       1022531, 1018673 
  C40E-1504CE010, C40S-1504CA010                       1022487, 1018673 
  C40E-1504CD010, C40S-1504CA010                       1022443, 1018673 
  C40E-1504CC010, C40S-1504CA010                       1022399, 1018673 
  C40E-1503CF010, C40S-1503CA010                       1022520, 1018651 
  C40E-1503CE010, C40S-1503CA010                       1022476, 1018651 
  C40E-1503CD010, C40S-1503CA010                       1022432, 1018651 
  C40E-1503CC010, C40S-1503CA010                       1022388, 1018651 
  C40E-1502CF010, C40S-1502CA010                       1022509, 1018629 
  C40E-1502CE010, C40S-1502CA010                       1022465, 1018629 
  C40E-1502CD010, C40S-1502CA010                       1022421, 1018629 
  C40E-1502CC010, C40S-1502CA010                       1022377, 1018629 
  C40E-1501CF010, C40S-1501CA010                       1022498, 1018605 
  C40E-1501CE010, C40S-1501CA010                       1022454, 1018605 
  C40E-1501CD010, C40S-1501CA010                       1022410, 1018605 
  C40E-1501CC010, C40S-1501CA010                       1022366, 1018605 
  C40E-1504CA010, C40S-1504CA010                       1018674, 1018673 
  C40E-1503CA010, C40S-1503CA010                       1018652, 1018651 
  C40E-1502CA010, C40S-1502CA010                       1018630, 1018629 
  C40E-1501CA010, C40S-1501CA010                       1018606, 1018605 
  C40E-1502CI010, C40S-1502CI010                       1024051, 1024050 
  C40E-1503AH030, C40S-1503AA030                       1022235, 1022234 
  C40E-1501BH030, C40S-1501AA030                       1022248, 1022212 
  C40E-1501AH030, C40S-1501AA030                       1022213, 1022212 
  C40E-1504CB010, C40S-1504CA010                       1018823, 1018673 
  C40E-1503CB010, C40S-1503CA010                       1018812, 1018651 
  C40E-1502CB010, C40S-1502CA010                       1018800, 1018629 
  C40E-1501CB010, C40S-1501CA010                       1018789, 1018605 
  C40E-1504DB010, C40S-1504DA010                       1018868, 1018773 
  C40E-1503DB010, C40S-1503DA010                       1018857, 1018749 
  C40E-1502DB010, C40S-1502DA010                       1018846, 1018726 
  C40E-1501DB010, C40S-1501DA010                       1018835, 1018704
   
  型號:保護區域為1650毫米
  C40E-1603CK010, C40S-1603CP010                       1027113, 1027112 
  C40E-1604CP010, C40S-1604CP010                       1027137, 1027136 
  C40E-1603GK010, C40S-1603CD010                       1043223, 1041907 
  C40E-1603FK010, C40S-1603CD010                       1043161, 1041907 
  C40E-1604FP010, C40S-1604CD010                       1043177, 1043451 
  C40E-1603DB040, C40S-1603DA040                       1029032, 1029019 
  C40E-1601DB040, C40S-1601DA040                       1028998, 1028985 
  C40E-1603DA040, C40S-1603DA040                       1029020, 1029019 
  C40E-1601DA040, C40S-1601DA040                       1028986, 1028985 
  C40E-1603AN310, C40S-1603AA310                       1027483, 1027482 
  C40E-1601BN310, C40S-1601AA310                       1027495, 1027458 
  C40E-1601AN310, C40S-1601AA310                       1027459, 1027458 
  C40E-1603AG300, C40S-1603AA300                       1027964, 1027942 
  C40E-1601BG300, C40S-1601AA300                       1027975, 1027931 
  C40E-1601AG300, C40S-1601AA300                       1027953, 1027931 
  C40E-1604DA010, C40S-1604DA010                       1018776, 1018775 
  C40E-1603DA010, C40S-1603DA010                       1018752, 1018751 
  C40E-1602DA010, C40S-1602DA010                       1018729, 1018728 
  C40E-1601DA010, C40S-1601DA010                       1018707, 1018706 
  C40E-1604CF010, C40S-1604CA010                       1022532, 1018675 
  C40E-1604CE010, C40S-1604CA010                       1022488, 1018675 
  C40E-1604CD010, C40S-1604CA010                       1022444, 1018675 
  C40E-1604CC010, C40S-1604CA010                       1022400, 1018675 
  C40E-1603CF010, C40S-1603CA010                       1022521, 1018653 
  C40E-1603CE010, C40S-1603CA010                       1022477, 1018653 
  C40E-1603CD010, C40S-1603CA010                       1022433, 1018653 
  C40E-1603CC010, C40S-1603CA010                       1022389, 1018653 
  C40E-1602CF010, C40S-1602CA010                       1022510, 1018631 
  C40E-1602CE010, C40S-1602CA010                       1022466, 1018631 
  C40E-1602CD010, C40S-1602CA010                       1022422, 1018631 
  C40E-1602CC010, C40S-1602CA010                       1022378, 1018631 
  C40E-1601CF010, C40S-1601CA010                       1022499, 1018607 
  C40E-1601CE010, C40S-1601CA010                       1022455, 1018607 
  C40E-1601CD010, C40S-1601CA010                       1022411, 1018607 
  C40E-1601CC010, C40S-1601CA010                       1022367, 1018607 
  C40E-1604CA010, C40S-1604CA010                       1018676, 1018675 
  C40E-1603CA010, C40S-1603CA010                       1018654, 1018653 
  C40E-1602CA010, C40S-1602CA010                       1018632, 1018631 
  C40E-1601CA010, C40S-1601CA010                       1018608, 1018607 
  C40E-1603AH030, C40S-1603AA030                       1022237, 1022236 
  C40E-1601BH030, C40S-1601AA030                       1022249, 1022214 
  C40E-1601AH030, C40S-1601AA030                       1022215, 1022214 
  C40E-1604CB010, C40S-1604CA010                       1018824, 1018675 
  C40E-1603CB010, C40S-1603CA010                       1018813, 1018653 
  C40E-1602CB010, C40S-1602CA010                       1018801, 1018631 
  C40E-1601CB010, C40S-1601CA010                       1018790, 1018607 
  C40E-1604DB010, C40S-1604DA010                       1018869, 1018775 
  C40E-1603DB010, C40S-1603DA010                       1018858, 1018751 
  C40E-1602DB010, C40S-1602DA010                       1018847, 1018728 
  C40E-1601DB010, C40S-1601DA010                       1018836, 1018706
   
  型號:保護區域為1800毫米
  C40E-1803CK010, C40S-1803CP010                       1027115, 1027114 
  C40E-1804CP010, C40S-1804CP010                       1027139, 1027138 
  C40E-1803GK010, C40S-1803CD010                       1043182, 1041908 
  C40E-1803FK010, C40S-1803CD010                       1043162, 1041908 
  C40E-1804CP010, C40S-1804CD010                       1043178, 1043452 
  C40E-1803DB040, C40S-1803DA040                       1029033, 1029021 
  C40E-1801DB040, C40S-1801DA040                       1028999, 1028987 
  C40E-1803DA040, C40S-1803DA040                       1029022, 1029021 
  C40E-1801DA040, C40S-1801DA040                       1028988, 1028987 
  C40E-1803AN310, C40S-1803AA310                       1027485, 1027484 
  C40E-1801BN310, C40S-1801AA310                       1027496, 1027460 
  C40E-1801AN310, C40S-1801AA310                       1027463, 1027460 
  C40E-1803AG300, C40S-1803AA300                       1027965, 1027943 
  C40E-1801BG300, C40S-1801AA300                       1027976, 1027932 
  C40E-1801AG300, C40S-1801AA300                       1027954, 1027932 
  C40E-1804DA010, C40S-1804DA010                       1018778, 1018777 
  C40E-1803DA010, C40S-1803DA010                       1018754, 1018753 
  C40E-1802DA010, C40S-1802DA010                       1018731, 1018730 
  C40E-1801DA010, C40S-1801DA010                       1018709, 1018708 
  C40E-1804CF010, C40S-1804CA010                       1022533, 1018677 
  C40E-1804CE010, C40S-1804CA010                       1022489, 1018677 
  C40E-1804CD010, C40S-1804CA010                       1022445, 1018677 
  C40E-1804CC010, C40S-1804CA010                       1022401, 1018677 
  C40E-1803CF010, C40S-1803CA010                       1022522, 1018655 
  C40E-1803CE010, C40S-1803CA010                       1022478, 1018655 
  C40E-1803CD010, C40S-1803CA010                       1022434, 1018655 
  C40E-1803CC010, C40S-1803CA010                       1022390, 1018655 
  C40E-1802CF010, C40S-1802CA010                       1022511, 1018633 
  C40E-1802CE010, C40S-1802CA010                       1022467, 1018633 
  C40E-1802CD010, C40S-1802CA010                       1022423, 1018633 
  C40E-1802CC010, C40S-1802CA010                       1022379, 1018633 
  C40E-1801CF010, C40S-1801CA010                       1022500, 1018609 
  C40E-1801CE010, C40S-1801CA010                       1022456, 1018609 
  C40E-1801CD010, C40S-1801CA010                       1022412, 1018609 
  C40E-1801CC010, C40S-1801CA010                       1022368, 1018609 
  C40E-1804CA010, C40S-1804CA010                       1018678, 1018677 
  C40E-1803CA010, C40S-1803CA010                       1018656, 1018655 
  C40E-1802CA010, C40S-1802CA010                       1018634, 1018633 
  C40E-1801CA010, C40S-1801CA010                       1018610, 1018609 
  C40E-1803AH030, C40S-1803AA030                       1022239, 1022238 
  C40E-1801BH030, C40S-1801AA030                       1022250, 1022216 
  C40E-1801AH030, C40S-1801AA030                       1022217, 1022216 
  C40E-1804CB010, C40S-1804CA010                       1018825, 1018677 
  C40E-1803CB010, C40S-1803CA010                       1018814, 1018655 
  C40E-1802CB010, C40S-1802CA010                       1018802, 1018633 
  C40E-1801CB010, C40S-1801CA010                       1018791, 1018609 
  C40E-1804DB010, C40S-1804DA010                       1018870, 1018777 
  C40E-1803DB010, C40S-1803DA010                       1018859, 1018753 
  C40E-1802DB010, C40S-1802DA010                       1018848, 1018730 
  C40E-1801DB010, C40S-1801DA010                       1018837, 1018708
  SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕c400010.jpgSICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕SICK C4000安全光幕


  現貨特價:
  1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
  2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
  3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
  4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

  品牌 訂貨號 型號
  SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
  SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
  SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
  SICK 1051784 GTE6-N1212
  SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
  SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
  SICK 6009382 DOL-1204-G02M
  SICK 6009867 DOL-1204-W05M
  SICK 6009866 DOL-1204-G05M
  SICK 6009872 DOL-0804-G05M
  SICK 6012643 WTB140-P430
  SICK 1042066 WL4S-3P2230
  SICK 1003865 PL80A
  SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
  OPTEX 12220 NF-DB01
  西門子 6GK1901-1BB10-2AA0
  P+F  NBN8-18GM50-E2
  FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
  FESTO 159670 PUN-12x2-BL
  FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
  FESTO 170681 HE-D-MINI
  諾冠 B73G-4GK-AD3-RMN

  相關產品:傳感器 ,編碼器 ,安全光柵/光幕 ,光電開關 ,安全繼電器 ,激光掃描儀
  主營品牌: 德國CAPTRON ,德國SICK ,威格勒Wenglor ,美國BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德國IFM ,德國P+F ,費斯托FESTO
  ,施耐德Schneider Electric ,西門子SIEMENS ,歐姆龍OMRON ,圖爾克Turck ,諾冠NORGREN  更多產品請進:上海遠康自動化淘寶店鋪

   上一頁:sick C2000微型安全光幕 |   下一頁:SICK deTec4基本型安全光幕

  發布時間: 2014/1/1 21:05:04   閱覽次數:6401  【關閉】【返回】【打印本頁】【
  掃碼微信詢價 上海遠康自動化科技有限公司 掃碼電話詢價 上海遠康自動化科技有限公司 掃碼淘寶詢價 上海遠康自動化科技有限公司
  黄色衣服丝袜诱惑视频,黄色淫秽视频免费,黄色樱花高清,黄色樱桃免费试色版,黄色樱桃试色免费